ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Ögonlaser - Allt du behöver veta om LASIK
Ögonlaser - En hel del om ögonkliniker och ögonlaser
LASIK ögonlaserbehandling

Mer om Ögonlaser

LASIK, Laser Assisted In Situ Keratomileuisis, är en metod att med ögonlaser förbättra synen och korrigera synfel.

Ögonlaser enligt LASIK

Vid en ögonlaseroperation enligt LASIK-metoden skärs en flik ut i hornhinnans yttersta skikt som viks sedan undan. Därefter korrigeras synfelet i hornhinnan under lager och fliken viks tillbaka.

En ögonoperation med FLASIK går till på följande sätt:

  • Ögonlasern skär ut en flik i form av nästan en full cirkel i hornhinnans yttersta lager.
  • Fliken av hornhinnan viks undan.
  • Synfelet årgärdas med ögonlasern som slipar på ögats främre del.
  • Fliken viks tillbaka till sin utgångsposition.
  • Behandlingen är färdig.


Olika LASIK-behandlingar med ögonlaser

Det finns flera olika typer av LASIK-ögonoperationer och skillnaden mellan dessa är relativt små och ska inte påverka ditt val av ögonklinik. Det vanligaste namnen på ögonlaseroperationer med LASIK är:

  • Kort och gott LASIK ögonoperation
  • IntraLase® LASIK som är en utveckling av LASIK så att ögonlaserspecialisten kan individanpassa diameter och tjocklek på fliken som viks undan så att de passar dina ögon optimalt.
  • EPI-LASIK kan liknas vid en automatisk LASEK-behandling utan alkohol.
  • FS-LASIK använder mycket korta laserpulser med hög precision

LASIK ögonlaser fungerar bäst för synfelen närsynthet och översynthet men även vissa astigmatiska synfel går att korrigera.

Biverkning efter en ögonlaseroperation med LASIK

Mer om Ögonlaser

Mörkerseendet kan försämras för vissa och starka lampor i mörker kan lättar orsaka bländning men för de flesta försvinner detta efter en tid.

Många kan bli ljuskänsliga en tid efter en ögonbehandling med LASIK som kan avhjälpas med mörka solglasögon.

Det är vanligt att man får torra ögon eftersom mängden tårvätska som produceras minskar tillfälligt. Detta avhjälps med hjälp av ögondroppar.

LASIK-behandling kan gå små blödningar runt ögat vilka leder till rödhet i ögat. Denna rödhet går över efter en tid.

Ljuset kan brytas lite konstigt under en tid efter LASIK-operationen vilket gör att omgivningen kan upplevas lite disig eller dimmig.

För knappt 10% av de som genomgår en behandling med ögonlaser enligt LASIK behöver justera synen en kort tid efter ögonlaseroperationen. Nästan alltid ingår denna korrigering på kliniken du anlitat.