ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Ögonlaser - Metoder och tekniker för ögonlaser
Ögonlaser - En hel del om ögonkliniker och ögonlaser
Tekniker med ögonlaser & ögonbehandling

Det finns flera olika ögonoperationer där laser används enbart eller i samband med att den egna linsen byts ut eller kompletteras med en konstgjord extra lins.

  • Linsbyte - RLE Refractive Lens Exchange
  • Linsbyte - CLE Clear Lens Extraktion
  • Linsinplantat - ICL Intraocular Contact Lens
  • LASEK ögonlaser Laser Epithelial Keratomileusis
  • LASIK ögonlaser Laser Assisted In Situ Keratomileuisis